Kółko Matematyczne - zdalne (online) i stacjonarne

2022/2023

W roku 2022/2023 zajęcia będą odbywać się zarówno w formie zdalnej (online) jak i stacjonarnej.
Każdy może wybrać dogodną dla siebie formę zajęć.

Formularz zgłoszeniowy


Krótka charakterystyka zajęć:

Mały Pitagoras, Średni Pitagoras, Duży Pitagoras, Jeszcze Większy Pitagoras


Zajęcia z dużym sukcesem prowadzone od roku 2005 roku. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów lubiących matematykę, przygotowujących się do konkursów.
Podstawowe cele:
- rozwijanie zainteresowań matematycznych;
- wzbogacanie logicznego i kreatywnego myślenia;
- przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych;
Główne kierunki pracy z uczniem:
- łamigłówki;
- nietypowe zdania;
- zadania konkursowe;
- zadania diagramowe;
- ciekawostki;
Kółko Mały, Średni, Duży i Jeszcze Większy Pitagoras przez kilkanaście lat „maczało palce” w sukcesach kilkuset laureatów konkursów dających pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
__________________________________________________________

zDolny Ślązak, OMJ


Zajęcia prowadzone od roku 2020, przeznaczone dla uczniów klas 7-8 ukierunkowanych na odniesienie sukcesu w konkursach zDolny Ślązak, Olimpiada Matematyczna Juniorów i innych. Przerabiany materiał nie pokrywa się z zajęciami grupy Jeszcze Większy Pitagoras, dlatego zainteresowani uczniowie klas 7-8 mogą uczestniczyć w dwóch zajęciach. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów o dużym potencjale matematycznym, są bardziej techniczne i koncentrują się na typowych zagadnieniach konkursowych i olimpijskich. Zajęcia prowadzone są jedynie w formie zdalnej.
Uwaga! Od roku szkolnego 2022/2023 zajęcia będą proawdzone na dwóch poziomach zaawansowania:
Poziom I (kl. 7) - uzupełnienie treści szkolnych w kierunku konkursów matematycznych, np. liczby całkowite i ich własności, pierwiastki i działania na nich, przekształcenia algebraiczne, trójkąty prostokątne i twierdzenie Pitagorasa, układ współrzędnych, twierdzenia matematyczne i istota ich dowodu, figury przystające, koła, okręgi i symetrie, geometria przestrzenna.
W zajęciach na Poziomie I mogą również brać udział mniej doświadczeni konkursowo uczniowie klas 8, a w szczególnych przypadkach również uzdolnieni uczniowie klas 6.
Poziom II (kl. 8) - zagadnienia ściśle konkursowe, a podczas zajęć rozwiązywane będą trudniejsze zadania (treściowo niewykraczające poza Poziom I)
W zajęciach na Poziomie II mogą brać udział również uczniowie klas 7. Warunkiem udziału jest podjęcie próby startu w klasie 6 w konkursach kuratoryjnych lub Olimpiadzie Matematycznej Juniorów.
W trakcie trwania zajęć będzie można dokonywać zmian grup pomiędzy Poziomami I i II.
__________________________________________________________

„Hanji” Mistrzowskie Łamigłówki


W roku szkolnym 2021/2022 powstał nowy rodzaj zajęć - „Hanji” Mistrzowskie Łamigłówki.
Jeśli jesteś uczniem klasy 3, 4 lub 5 i uwielbiasz rozwiązywać zadania diagramowe takie jak: Sudoku, Architekci, Kakuro, czy inne, chciałbyś (chciałabyś) rozwiązywać ich więcej oraz poznać inne, niekiedy mniej znane rodzaje zadań np.: Arukone, Chikii, Hitori, Hashi, Rury, Pastwiska, Tory, Strzałki lub chcesz przygotować się do startu w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Sudoku i w „Memoriale Urszuli Marciniak”, czyli otwartych zawodach w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych, to zajęcia „Hanji” Mistrzowskie Łamigłówki są dla Ciebie. Na każdych zajęciach pojawiają się tylko zadania diagramowe, za każdym razem co najmniej 5 rodzajów, w tym jeden lub dwa nowe. Zajęcia dla obu grup „Hanji” prowadzone będą online.

Hanji” Mistrzowskie Łamigłówki - Poziom I to zajęcia kierowane do uczniów kl.3, ale również do uczniów kl.4, którzy nie rozwiązywali dotychczas zbyt wielu łamigłówek diagramowych lub nigdy się z nimi nie zetknęli.

Hanji” Mistrzowskie Łamigłówki - Poziom II to zajęcia kierowane przede wszystkim do uczniów, którzy w poprzednim roku uczestniczyli w zajęciach „Hanji” oraz uczniów kl.4 i kl.5, którzy znają zasady rozwiązywania i potrafią rozwiązywać jakiekolwiek łamigłówki diagramowe np. Sudoku.
W trakcie trwania zajęć będzie można dokonywać zmian grup pomiędzy Poziomami I i II.
__________________________________________________________

Odpłatność.


Wysokość opłat za jeden cykl (10 zajęć).
W trakcie roku szkolnego zwykle odbywają się trzy cykle - każdy z innymi zagadnieniami i zadaniami.

Wiek Nazwa Zdalnie Stacjonarnie
kl.I-II Mały Pitagoras 250 zł 230 zł
kl.III-IV Średni Pitagoras 250 zł 300 zł
kl.V-VI Duży Pitagoras 250 zł 300 zł
kl.VII-VIII Jeszcze Większy Pitagoras 300 zł 350 zł
kl.III-IV „Hanji” Mistrzowskie Łamigłówki - Poziom I i II 300 zł -
kl.VII-VIII zDolny Ślązak, OMJ - Poziom I i II 350 zł -

Uwaga!
Przy wyborze dwóch grup przez jednego uczestnika obowiązuje rabat 50zł.
Przy rodzeństwie obowiązuje rabat 50zł na każde dziecko od drugiego włącznie.

Płatności należy dokonywać na konto:
Konto: (mBank) 32 1140 2004 0000 3702 7137 8090
Pitagoras.pl - Sławomir Wójcik
ul. Orla 22/1
53-143 Wrocław
NIP 876-194-88-11
Zgłoszenia. W celu zgłoszenia dziecka na zajęcia proszę o wypełnienie formularza.
Możliwy również jest kontakt telefoniczny lub mailowy (tel. +48 606-245-662, e-mail sw@g.pl).
Formularz zgłoszeniowy