Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras”

pod patronatem

Fundacji Matematyków Wrocławskich

"Mały Pitagoras", to Międzyszkolne Kółka Matematyczne dla uczniów szkół podstawowych prowadzone w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie jest trudna do zrealizowania w tradycyjnej formie lekcyjnej.
Najczęstsze przeszkody to:

  • duża ilość uczniów w klasie;
  • zróżnicowany poziom rozumienia matematyki przez uczniów w klasie.

Stąd powstała idea Międzyszkolnego Kółka Matematycznego „Mały Pitagoras”.

Podstawowe cele:

  • rozwijanie zainteresowań matematycznych;
  • wzbogacanie logicznego i kreatywnego myślenia;
  • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych;
  • przygotowanie uczniów klas VII i VIII do testu uzdolnień matematycznych (stosowany podczas rekrutacji do profilowanych klas).

Międzyszkolna forma kółka dodatkowo wzmacnia atrakcyjność zajęć. Dzieci uczą się w jednorodnej grupie współpracując i mobilizując się wzajemnie. Doświadczenie pokazuje, że na takich zajęciach zawierane są wieloletnie przyjaźnie między dziećmi z różnych szkół o podobnych zainteresowaniach, które prawdopodobnie nigdy nie mogłyby zaistnieć.

Do zajęć można przystąpić w każdym momencie. Zapraszam do zapoznania się z harmonogramem i warunkami.

Sławomir Wójcik