W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.

Kółko Matematyczne - zdalne (online) i stacjonarne

2023/2024

W roku 2023/2024 zajęcia będą odbywać się zarówno w formie zdalnej (online) jak i stacjonarnej.
Każdy może wybrać dogodną dla siebie formę zajęć.

Formularz zgłoszeniowyMały Pitagoras (kl. 1-2), Średni Pitagoras (kl. 3-4), Duży Pitagoras (kl. 5-6),
Jeszcze Większy Pitagoras (kl. 7-8)


Zajęcia z dużym sukcesem prowadzone od roku 2005 roku. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów lubiących matematykę, przygotowujących się do konkursów.
Podstawowe cele:
- rozwijanie zainteresowań matematycznych;
- wzbogacanie logicznego i kreatywnego myślenia;
- przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych;
Główne kierunki pracy z uczniem:
- łamigłówki;
- nietypowe zdania;
- zadania konkursowe;
- zadania diagramowe;
- ciekawostki;
Kółko Mały, Średni, Duży i Jeszcze Większy Pitagoras przez kilkanaście lat „maczało palce” w sukcesach kilkuset laureatów konkursów dających pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

OMJ + konkursy kuratoryjne


Zajęcia prowadzone od roku 2020, przeznaczone dla uczniów klas 7-8 ukierunkowanych na odniesienie sukcesu w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów (OMJ) i innych ważnych konkurach matematycznych (np. zDolny Ślązak). Przerabiany materiał nie pokrywa się z zajęciami grupy Jeszcze Większy Pitagoras, dlatego zainteresowani uczniowie klas 7-8 mogą uczestniczyć w dwóch zajęciach. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów o dużym potencjale matematycznym, są bardziej techniczne i koncentrują się na typowych zagadnieniach konkursowych i olimpijskich. Zajęcia prowadzone są jedynie w formie zdalnej.
Uwaga! Zajęcia są prowadzone na dwóch poziomach zaawansowania:
Poziom I (kl. 7) - uzupełnienie treści szkolnych w kierunku konkursów matematycznych, np. liczby całkowite i ich własności, pierwiastki i działania na nich, przekształcenia algebraiczne, trójkąty prostokątne i twierdzenie Pitagorasa, układ współrzędnych, twierdzenia matematyczne i istota ich dowodu, figury przystające, koła, okręgi i symetrie, geometria przestrzenna.
W zajęciach na Poziomie I mogą również brać udział mniej doświadczeni konkursowo uczniowie klas 8, a w szczególnych przypadkach również uzdolnieni uczniowie klas 6.
Poziom II (kl. 8) - zagadnienia ściśle konkursowe, a podczas zajęć rozwiązywane będą trudniejsze zadania (treściowo niewykraczające poza Poziom I)
W zajęciach na Poziomie II mogą brać udział również uczniowie klas 7. Warunkiem udziału jest podjęcie próby startu w klasie 6 w konkursach kuratoryjnych lub Olimpiadzie Matematycznej Juniorów.
W trakcie trwania zajęć będzie można dokonywać zmian grup pomiędzy Poziomami I i II.

„Hanji” Mistrzowskie Łamigłówki


W roku szkolnym 2021/2022 powstał nowy rodzaj zajęć - „Hanji” Mistrzowskie Łamigłówki.
Jeśli jesteś uczniem klasy 3, 4 lub 5 i uwielbiasz rozwiązywać zadania diagramowe takie jak: Sudoku, Architekci, Kakuro, czy inne, chciałbyś (chciałabyś) rozwiązywać ich więcej oraz poznać inne, niekiedy mniej znane rodzaje zadań np.: Arukone, Chikii, Hitori, Hashi, Rury, Pastwiska, Tory, Strzałki lub chcesz przygotować się do startu w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Sudoku i w „Memoriale Urszuli Marciniak”, czyli otwartych zawodach w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych, to zajęcia „Hanji” Mistrzowskie Łamigłówki są dla Ciebie. Na każdych zajęciach pojawiają się tylko zadania diagramowe, za każdym razem co najmniej 5 rodzajów, w tym jeden lub dwa nowe. Zajęcia dla obu grup „Hanji” prowadzone będą online.

Hanji” Mistrzowskie Łamigłówki - Poziom I to zajęcia kierowane do uczniów kl.3, ale również do uczniów kl.4, którzy nie rozwiązywali dotychczas zbyt wielu łamigłówek diagramowych lub nigdy się z nimi nie zetknęli.

Hanji” Mistrzowskie Łamigłówki - Poziom II to zajęcia kierowane przede wszystkim do uczniów, którzy w poprzednim roku uczestniczyli w zajęciach „Hanji” oraz uczniów kl.4 i kl.5, którzy znają zasady rozwiązywania i potrafią rozwiązywać jakiekolwiek łamigłówki diagramowe np. Sudoku.
W trakcie trwania zajęć będzie można dokonywać zmian grup pomiędzy Poziomami I i II.

Odpłatność


W trakcie roku szkolnego zwykle odbywają się trzy cykle - każdy z innymi zagadnieniami i zadaniami - zatem orientacyjna cena miesięcznie to około 100 zł.
Szczegóły w tabeli.

Wysokość opłat za jeden cykl (10 zajęć):

Poziom Nazwa Zdalnie Stacjonarnie
kl.1-2 Mały Pitagoras 300 zł (za około 3 miesiące) 260-280 zł (za około 3 miesiące)
kl.3-4 Średni Pitagoras 300 zł (za około 3 miesiące) 350 zł (za około 3 miesiące)
kl.5-6 Duży Pitagoras 300 zł (za około 3 miesiące) 350 zł (za około 3 miesiące)
kl.7-8 Jeszcze Większy Pitagoras 300 zł (za około 3 miesiące) 350 zł (za około 3 miesiące)
kl.3-4 „Hanji” Mistrzowskie Łamigłówki - Poziom I i II 320 zł (za około 3 miesiące) -
kl.7-8 OMJ + konkursy kuratoryjne - Poziom I i II 350 zł (za około 3 miesiące) -

Uwagi!
Płatności zamiast w trzech cyklach można realizować w miesięcznych ratach. Przy wyborze jednych zajęć to około 100 zł na miesiąc.
Przy wyborze dwóch grup przez jednego uczestnika obowiązuje rabat 50 zł.
Przy rodzeństwie obowiązuje rabat 50 zł na każde dziecko od drugiego włącznie.


Płatności należy dokonywać na konto:
Konto: (mBank) 32 1140 2004 0000 3702 7137 8090
Pitagoras.pl - Sławomir Wójcik
ul. Tenisowa 17
53-013 Wrocław
NIP 876-194-88-11


Zgłoszenia. W celu zgłoszenia dziecka na zajęcia proszę o wypełnienie formularza.

Formularz zgłoszeniowy


Możliwy również jest kontakt telefoniczny lub mailowy (tel. +48 606-245-662, e-mail sw@g.pl).