W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.

Międzyszkolne Kółko Matematyczne „Mały Pitagoras”

pod patronatem

Fundacji Matematyków Wrocławskich

"Mały Pitagoras", to Międzyszkolne Kółka Matematyczne dla uczniów szkół podstawowych prowadzone w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie może być trudna do zrealizowania w tradycyjnej formie lekcyjnej z kilku powodów:
1. Tempo i poziom zaawansowania: Uczniowie uzdolnieni matematycznie często przyswajają materiał szybciej niż ich rówieśnicy.
2. Brak wyzwań: Tradycyjne lekcje matematyki są zazwyczaj zaprojektowane dla przeciętnego poziomu uczniów, co może prowadzić do braku odpowiednich wyzwań dla uczniów uzdolnionych.
3. Indywidualne podejście: Uczniowie uzdolnieni matematycznie mogą potrzebować bardziej indywidualnego podejścia, aby rozwijać swoje umiejętności na odpowiednim poziomie.
4. Brak interakcji rówieśniczej: Uczniowie uzdolnieni matematycznie mogą nie mieć okazji do interakcji z rówieśnikami o podobnych zdolnościach na tradycyjnej lekcji.
5. Znudzenie i demotywacja: Brak nowych i interesujących wyzwań może prowadzić do znudzenia i demotywacji u uczniów uzdolnionych matematycznie.
6. Ograniczone materiały i zasoby: Uczniowie uzdolnieni matematycznie mogą potrzebować dostępu do bardziej zaawansowanych materiałów, książek i narzędzi, które często nie są dostępne w typowej szkolnej strukturze.
7. Konieczność dostosowania programu nauczania: Efektywna praca z uczniem uzdolnionym matematycznie wymaga elastycznego programu nauczania, który umożliwi eksplorację bardziej skomplikowanych i zaawansowanych zagadnień.
8. Indywidualizacja ocen: Uczniowie uzdolnieni matematycznie mogą potrzebować oceniania opartego na ich rzeczywistych umiejętnościach i wyzwaniach, zamiast standardowych testów i zadań, które mogą być dla nich zbyt proste.
W związku z tym, praca z uczniem uzdolnionym matematycznie wymaga innowacyjnych podejść, jak np. programy dla uzdolnionych, zajęcia dodatkowe, konkursy matematyczne, indywidualne projekty badawcze czy też wykorzystanie technologii edukacyjnych do dostarczenia wyzwań na miarę ich zdolności.

Stąd powstała idea Międzyszkolnego Kółka Matematycznego „Mały Pitagoras”, które rozwiązuje zdecydowaną większość tych problemów.

Podstawowe cele:
1. Rozwijanie umiejętności matematycznych;
2. Wzbogacanie logicznego i kreatywnego myślenia;
3. Promowanie pasji i zainteresowania;
4. Przygotowanie do konkursów i olimpiad matematycznych;
5. Rozwijanie umiejętności badawczych
6. Integracja społeczna.

Międzyszkolna forma kółka dodatkowo wzmacnia atrakcyjność zajęć. Dzieci uczą się w jednorodnej grupie współpracując i mobilizując się wzajemnie. Doświadczenie pokazuje, że na takich zajęciach zawierane są wieloletnie przyjaźnie między dziećmi z różnych szkół o podobnych zainteresowaniach, które prawdopodobnie nigdy nie mogłyby zaistnieć.

Do zajęć można przystąpić w każdym momencie. Zapraszam do zapoznania się z harmonogramem i warunkami.

Sławomir Wójcik