W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.

zDolny Ślązak 2023/2024 - zmiany w regulaminie!

W regulaminie tegorocznej edycji zDolnego Ślązaka (2023/2024) zostały wprowadzone istotne zmiany dotyczące liczby uczestników etapu finałowego i laureatów.
Liczba uczestników awansujących do etapu powiatowego uzależniona jest od liczby uczniów startujących w konkursie z poszczególnych przedmiotów i wynosi od 4% do 10% uczestników etapu szkolnego. Im więcej uczniów w danym konkursie startuje, tym mniejszy procent awansuje do etapu drugiego. Dzięki temu nie ma zbyt dużej rozbieżności ilościowej uczestników etapu powiatowego pomiędzy konkursami z poszczególnych przedmiotów. Innymi słowy np. w konkursie polonistycznym startuje bardzo dużo uczniów, więc tylko 4% z nich ma zapewniony awans, natomiast germanistów startuje zawsze znacznie mniej, więc 10% najlepszych z nich spotka się na etapie powiatowym.
Warto przypomnieć, że nie ma jednego, wspólnego progu punktowego pozwalającego na awans do etapu powiatowego. W każdym regionie (powiecie) liczony jest osobno, czyli w każdym powiecie awansuje od 4% do 10% uczestników konkursu z danego przedmiotu. W związku z tym, progi kwalifikacyjne w poszczególnych regionach mogą znacznie różnić się od siebie.


Zapewne z powyższego powodu wprowadzony jest dodatkowy warunek kwalifikacyjny. Otóż do etapu powiatowego kwalifikują się wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zdobyli co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów, a w przypadku języka angielskiego 90%. To oznacza, że jeśli w którymkolwiek powiecie więcej niż 10% „germanistów” uzyska wynik powyżej 80%, to wszyscy oni awansują do drugiego etapu.
Zatem każdy uczeń, który na etapie szkolnym uzyska 80% punktów (90% z języka angielskiego), nie musi czekać na ogłoszenie progów kwalifikacyjnych, ponieważ awans ma w regulaminie zagwarantowany.
W ubiegłym roku pojawiła się istotna zmiana liczby uczestników etapu powiatowego, którzy awansują do finału. Przez wiele lat było to 10% uczestników drugiego etapu. Rok temu liczba ta zastała zwiększona do 25%. Dodatkowo do etapu finałowego kwalifikowali się wszyscy uczestnicy konkursu, którzy uzyskali co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów. Spowodowało to znacznie większą liczbę uczestników finałów, a co za tym idzie laureatów poszczególnych konkursów. Laureatami zostawało co najmniej 30% uczestników finału, którzy uzyskali najwyższe wyniki etapu wojewódzkiego. Przez szerszej otwarte „drzwi”, w przejściu między etapem powiatowym a wojewódzkim, do finału weszło ponad dwa razy więcej uczniów niż w latach poprzednich i w konsekwencji więcej uczestników finału zostało laureatami, mimo zmniejszenia liczby laureatów z 50% do 30% uczestników finałów.
W aktualnej edycji może być inaczej. Warunki dotyczące liczby uczniów awansujących do poszczególnych etapów pozostały niezmienione. Wprowadzono natomiast rewolucyjną modyfikację zasad wyłaniania laureatów. Z regulaminu:

„Laureatami zostaje 20 uczestników każdego z finałów konkursów, którzy uzyskali najwyższe wyniki, wszyscy uczestnicy każdego z finałów, którzy znaleźli się na dwudziestej pozycji listy rankingowej oraz wszyscy uczestnicy finałów konkursów, którzy zdobyli co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów.”

Oznacza to, że – w skrajnym przypadku, gdy zadania finałowe konkursu przedmiotowego będą bardzo trudne – tytuł laureata otrzyma tylko 20 uczniów, którzy znajdą się na pierwszych 20 miejscach listy rankingowej etapu wojewódzkiego. Z drugiej strony, na finale konkursu z innego przedmiotu zadania będą tak łatwe, że tytuł laureata otrzymają wszyscy uczestnicy finału. Można wyobrazić sobie sytuację, w której zadania z przedmiotu X są tak łatwe, że np. 6 finalistów rozwiązuje je bezbłędnie, 13 popełnia jeden błąd i traci 1 punkt, a wszystkim pozostałym nie udaje się zdobyć zaledwie 2 punktów. W takim przypadku wszyscy uczestnicy finału zDolnego Ślązaka z przedmiotu X znajdą się na 20 miejscu listy rankingowej i zostaną laureatami. Sytuacja taka jest oczywiście mało prawdopodobna, ale możliwa. Natomiast na pewno pojawią się duże rozbieżności pomiędzy ilością uczniów zajmujących ex aequo 20 miejsce w konkursach z poszczególnych przedmiotów.
Druga bardzo istota zmiana w regulaminie dotyczy przyznawania tytułu finalisty zDolnego Ślązaka. Do tej pory tytuł finalisty otrzymywali uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim, czyli finałowym uzyskiwali co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia. W tegorocznej edycji uczestnik finału będzie musiał zdobyć aż 50% punktów możliwych do zdobycia, by otrzymać tytuł finalisty i otrzymać dodatkowe punkty rekrutacyjne.
Zgodnie z ustawą finalista zDolnego Ślązaka otrzymuje 7 dodatkowych punktów rekrutacyjnych. Równocześnie zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty oznacza otrzymanie zaledwie 10 puntów rekrutacyjnych. Nie ma w tym przypadku rozróżnienia, czy dotyczy to tytułów z tego samego przedmiotu w kolejnych edycjach, czy też z różnych przedmiotów w tym samym roku. Nagroda w postaci dodatkowych punktów rekrutacyjnych w każdym przypadku ograniczona jest do 10.

Tabela obrazująca liczbę uczestników poszczególnych etapów zDolnego Ślązaka przez trzy kolejne edycje, w zależności od zmieniających się progów kwalifikacyjnych oraz sposobu wyłaniania laureatów, przy założonej liczbie startujących w konkursie 58 000 uczniów:

Tabela obrazująca możliwą liczbę laureatów konkursów zDolny Ślązak dla wybranych przedmiotów:

Liczba laureatów może być bardzo różna dla konkursów z poszczególnych przedmiotów.
Może się zdarzyć tak, że dwudziesty wynik uzyskają wszyscy uczestnicy finału poza dziewiętnastoma z wynikiem wyższym. W takim przypadku wszyscy uczestnicy finału zdobędą tytuł laureata. Finałowe zadania z matematyki są zwykle tak trudne, że liczba laureatów będzie najprawdopodobniej bardzo zbliżona do 20.

Zapoznaj się z Naszą ofertą zajęć stacjonarnych i online przygotowujących do Olimpiady Matematycznej Juniorów i innych konkursów kuratoryjnych.