W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.

XI Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku

Organizacja Finału 19 maja 2024

X Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku

Organizacja Finału 4 czerwca 2023

Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku

Regulamin

1. Organizatorem zawodów jest Politechnika Wrocławska we współpracy z serwisem MalyPitagoras.pl.

2. Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny i otwarty.

3. Uczniowie biorą udział w eliminacjach w macierzystych szkołach. Dla osób dorosłych (i tylko dla nich) organizowane są w dniu finału eliminacje last-minute. Nauczyciele i rodzice mogą wziąć udział w eliminacjach w macierzystych szkołach.

4. Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z pięciu kategorii:

a) klasy I-III SP,

b) klasy IV-VI SP,

c) klasy VII-VIII SP,

d) szkoły ponadpodstawowe

e) dorośli (studenci, nauczyciele, rodzice i inni).

5. Eliminacje przeprowadzane w szkołach polegają na rozwiązaniu zestawu zadań przesłanych przez organizatorów w czasie 45 min. w warunkach kontrolowanej samodzielności.

6. Za każde zadanie można otrzymać:

a) maksymalną liczbę punktów – za poprawnie wypełniony diagram,

b) część całkowitą z 50% punktów - za diagram o wymiarze większym niż 6x6 wypełniony co najmniej w połowie,

c) 0 punktów - za diagram pusty lub z co najmniej jedną źle wpisaną cyfrą.

7. Po przesłaniu wyników do organizatorów ustalany jest próg kwalifikacji do finału i ogłaszana jest lista zakwalifikowanych. Do finału przechodzą wszyscy, którzy znaleźli się powyżej progu kwalifikacyjnego (ok. 100 uczniów w każdej kategorii).

8. W przypadku, gdy próg kwalifikacyjny jest równy maksymalnemu możliwemu wynikowi, w danej kategorii wiekowej mogą zostać ogłoszone półfinały. Odbywają się w szkołach, a ich przebieg jest podobny do eliminacji.

9. Zadania eliminacyjne i półfinałowe to klasyczne sudoku różnych rozmiarów z ewentualnymi modyfikacjami (sudoku nieregularne, diagonalne, po kolei, nie po kolei i inne).

10. Finały składają się z trzech rund, pomiędzy którymi są 15-minutowe przerwy. Do Wielkiego Finału awansuje dziesięciu najlepszych zawodników w każdej kategorii. Decyzją jurorów liczba finalistów może zostać nieznacznie zmieniona (w zależności od wyników rund 1-3). Uczestnicy awansują do Wielkiego Finału z handicapem punktowym:

- najlepszy sumaryczny wynik lub wyniki z rund 1-3: 5 punktów,

- drugi sumaryczny wynik lub wyniki z rund 1-3: 3 punkty,

- trzeci sumaryczny wynik lub wyniki z rund 1-3: 2 punkty.

11.Wielki Finał składa się z jednej 45-minutowej rundy. O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje liczba punktów uzyskanych w Wielkim Finale + handicap, a w razie remisów - łączna liczba punktów w trzech wcześniejszych rundach finałowych.

12.Uczestnicy Wielkiego Finału otrzymują dyplomy, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii - nagrody rzeczowe.